Šemsudin Mehmedović je državni zastupnik u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine. Rođen je 20. januara 1961. godine  u općini Tešanj, mjestu Lepenica. U Tešnju je završio osnovnu školu, a  Srednju mašinsku tehničku školu je završio u Doboju 1979. godine. Četiri godine kasnije diplomirao je na Mašinskom fakultetetu u Banja Luci, a postdiplomski studij, Proizvodni smjer, završio je u Beogradu 1986. godine.

Beskompromisni je borac za pravdu, prava običnog čovjeka i državu Bosnu i Hercegovinu.

Jedan je od organizatora otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Član je i jedan od osnivača Stranke demokratske akcije  od 1990. godine. Mehmedović je prepoznatljiv po ideji izgradnje putne infrastrukture u državi na principu  ravnomjernog razvoja , te je začetnik SDA projekta  izgradnje puteva u ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i izgradnji ambijenta u kome bi se uslovi života na selu približili uslovima života u urbanim sredinama.

Veliki je zagovornik izgradnje povoljnog ambijenta za razvoj privrede bez stranačkih uticaja, ali sa jasno utvrđenim strateškim pravcima razvoja privrede i društvene zajednice.
Tešanj, odakle potiče, je očigledan primjer i uzor mnogim općinama u BiH. Od nerazvijene općine prije 20 godina danas je Tešanj postao „PRIMJER DOBRE PRAKSE“ u svakom pogledu. Mehmedović je obavljajući dužnost predsjednika SDA Tešanj od 2005. godine  zasigurno jedan od ljudi koji su zaslužni za to.

Vršio je značajne političke dužnosti na nivou  Federacije BiH i Zeničko-dobojskom kantonu gdje je obavljao dužnosti poslanika i ministara.  Kao  zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović je aktivan kao rijetko koji član Parlamenta. Ima najbolju komunikaciju sa građanima, pa je tako jedini zastupnik koji je imao najviše upita građana i na  sve je dao odgovore. Izrazito je aktivan na unutrašnjoj političkoj sceni, a svakako i na međunarodnom planu obavljajući u ime Bosne i Hercegovine značajne dužnosti.

Mehmedović je bio član bosanskohercegovačke delegacije pri OSCE-u, u ime Parlamenta Bosne i Hercegovine šef je Delegacije BiH u Parlamentu Mediterana, te  je član „Global council for political renewal“ (Globalnog vijeća za političku obnovu) gdje je član Izvršnog odbora za politiku. Predstavlja našu državu na konferencijama od regionalnog, evropskog i svjetskog  značaja. Prepoznatljiv je po zalaganju da naša država postane članica Svjetske trgovinske organizacije.

Briga za Bosnu i Hercegovinu, patriotizam i snažna borba za istinu i pravdu su vrline za koje nije štedio ni svoju slobodu.

Snažno se zalagao za očuvanje interesa BiH kako na kopnu, u zraku, tako i zaštiti interesa BiH na moru. Demokratsko bosanskohercegovačko društvo je društvo obrazovanih slobodnih ljudi u kome vlada pravo i pravda, sa velikim učešćem mladih i žena  je ideja vodilja u političkom djelovanju Šemsudina Mehmedovića. U posljednje vrijeme veliki je kritičar domaćih, ali i inostranih političara koji koče razvoj Bosne i Hercegovine kao nezavisne i suverene države.